..::Egitimciyizbiz.Net Eğitim Kaynak Siteniz::..
Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 394.496


Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi
100 puan ile Doruk kömürcü
100 puan ile alp k
100 puan ile Meryem Betül Yalabık

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

2. Sınıf Atasözleri ve Deyimler Konu Testi-1


1

“Ağzı bozuk” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Kötü sözler söyleyen

 
B
 Kibar konuşan

 
C
 Ağzı yara olmuş


2

“Çok pişman olmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Dört gözle beklemek

 
B
 Dizini dövmek

 
C
 Parmakla gösterilmek


3

Aşağıdakilerden hangisi “Etekleri tutuşmak”  deyiminin anlamıdır?

     
 
A
 Bir işe fırsat vermek

 
B
 Elbisesi yanmak

 
C
 Çok telaşlanmak


4

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Söylenen bir şeyi duymamış gibi davranmak, ursamamak” anlamına gelir?

     
 
A
 Kulak ardı etmek

 
B
 Kafasına koymak

 
C
 Kendini naza çekmek


5

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “pot kırmak” deyimini açıklar?

     
 
A
 Bir eşyayı kırmak

 
B
 İstemeden sakıncalı bir söz söylemek

 
C
 Aldatmak, kandırmak


6

Aşağıdakilerden hangisi  “Yaş kesen baş keser”  atasözünün anlamıdır?

     
 
A
 Yaş yaş kesmemek gerekir

 
B
 Yeşile zarar veren, bir fidanı kesen, insanları da öldürmüş gibi olur

 
C
 Başkasına zarar vermek doğru değildir


7

Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

     
 
A
 Damlaya damlaya göl olur

 
B
 Ocağına düşmek

 
C
 Etekleri zil çalmak


8

“Yufka yürekli” deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

     
 
A
 Merhametli

 
B
 Acımasız

 
C
 Dürüst


9

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Çok sinirlenmek” anlamındadır?

     
 
A
 Tepesi atmak

 
B
 Rengi solmak

 
C
 Kulakları çınlamak


10

“Toplumda her insanın kendine özgü bir davranışı, olayları yorumlaması, iş yapma biçimi vardır. Hiç kimseninki birbirine benzemez.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Rüzgâr eken fırtına biçer

 
B
 Taşıma su ile değirmen dönmez

 
C
 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır


11

“Her işi zamanında yapmak” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Bugünü işini yarına bırakma

 
B
 Damlaya damlaya göl olur

 
C
 Akıl yaşta değil, baştadır


12

“İki dinle bir söyle“ atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

     
 
A
 Çok fazla konuşmak yerine, az ve öz konuşmak gerekir

 
B
 Uzun uzun konuşarak insanların dinlemelerini sağlamak gerekir

 
C
 Konuşmasını bilmeyen dinlemesini de bilmez


13

“Kendine yapılan iyiliğe kötülükle karşılık vermek” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Dikensiz gül olmaz

 
B
 Besle kargayı oysun gözünü

 
C
 İşleyen demir ışıldar


14

“Aynı işten bir kere zarar gören kişi ikinci sefer daha dikkatli olur.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer

 
B
 Koyun can derdinde, kasap et derdinde

 
C
 Fazla mal göz çıkarmaz


15

“Huylu huyundan vazgeçmez.” atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

     
 
A
 Bir şeyi önemsiz ve küçük deyip geçmemek gerekir

 
B
 Başkalarına gösteriş yapılan hiçbir şeyden hayır gelmez

 
C
 Bir insan, alıştığı şeylerden yanlış da olsa kolay kolay vazgeçmez


16

“İşe yaramaz, aylak kişiler bütün günlerini orada burada boş laf söyleyerek geçirir.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Sayılı günler tez geçer

 
B
 Leyleğin ömrü laklakla geçer

 
C
 Isıracak köpek dişini göstermez


17

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Bir iş olmadan, olmuş gibi davranmamak gerekir.”  atasözünü açıklar?

     
 
A
 Doğmadık çocuğa don biçilmez

 
B
 Dikensiz gül olmaz

 
C
 Huylu huyundan vazgeçmez


18

“Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.” Atasözünün anlamı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

     
 
A
 Bir işin nasıl sonuçlanacağı bugünkü gidişinden bellidir

 
B
 Çarşamba gününden sonra perşembe günü gelir

 
C
 Hayatta her işin bir yolu vardır


19

“Telaştan ne yapacağını şaşırmak”  anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Küplere binmek

 
B
 Eli, ayağı dolaşmak

 
C
 Tabana kuvvet


20

“Oldu bittiye getirmek” deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

     
 
A
 Olup bitirmek

 
B
 Bir işi çabucak bitirmek

 
C
 Bir şeyi bitirip, tüketmek