Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 403.450Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile helin karadağ
95 puan ile Yunus Emre BODUR
95 puan ile Yunus Emre BODUR

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

3. Sınıf Türkçe İsim(Ad) Konu Değerlendirme Testi-5


1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kullanılmıştır?

     
 
A
 Baharda sular coşkun akar

 
B
 Rüya bugün de okula gelmedi

 
C
 Elinde bir deste gülle geldi


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalın yazılı sözcük somut addır?

1- İçeride tuhaf bir adam var.                                                      

2- Soruyu yanlış yoldan çözmüşsün.                                                  

3- Herkesin gönlünde biri vardır.

     
 
A
 1

 
B
 2

 
C
 3


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lar, -ler eki eklendiği sözcüğe çoğul anlamı katmamıştır?

     
 
A
 Bahçedeki çiçekler ansızın soldu

 
B
 Masanın üzerindeki kitaplar dağınıktı

 
C
 Aliler bize çay içmeye geldi


4

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi somuttur?         

     
 
A
 sevinç

 
B
 umut

 
C
 ses


5

“Öğrencilerin” kelimesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Tekil- soyut-özel

 
B
 Çoğul- somut-cins

 
C
 Tekil- somut- cins


6

Aşağıdaki kelimelerin hangisi tekil ve somut bir isimdir?

     
 
A
 heyecan

 
B
 gözler

 
C
 kitap


7

“Merdiven” kelimesinin özellikleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

     
 
A
 Tekil- cins- madde

 
B
 Özel-madde- tekil

 
C
 Topluluk-özel-madde


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?

     
 
A
 Pamuk, yavrusunun yanına gitti

 
B
 Dergimizi başka kimler gördü?

 
C
 Mehmet Bey ısrarla davet etti


9

Hangisi adın belirtme  - i durumundadır? 

     
 
A
 yolu

 
B
 yola

 
C
 yolcu


10

Hangisi adın ayrılma -den durumundadır?  

     
 
A
 komutan

 
B
 evde

 
C
 sokaktan


11

Mevsimlerden ilkbahardı. Mart ayı baharı müjdeliyordu.”  tümcelerinde kalın yazılı sözcükler sırasıyla adın hangi durum eklerini almışlardır?

 

     
 
A
 – de , - e , - i

 
B
 – den , - de , yalın

 
C
 – den , yalın , - i


12

“Bu diziyi ben seyretmiyorum.”  tümcesinde adın hangi durumu kullanılmıştır?

     
 
A
 yalın durumu

 
B
 - i durumu

 
C
 - e durumu


13

Aşağıdaki hangi tümcede  “ sınıf ”  sözcüğü adın  - de durumunda kullanılmıştır? 

     
 
A
 Performans görevimizi sınıfta yaptık

 
B
 Öğrenciler sınıftan çıktılar

 
C
 Sınıfa yeni bir öğrenci geldi


14

“Öğretmen, öğrencileri bahçede sıraya soktu.” tümcesinde hangi ad yalın durumdadır?                                  

     
 
A
 sıraya

 
B
 öğretmen

 
C
 öğrencileri


15

“Çocuk  çanta……   nerede unuttuğunu düşünüyordu.” cümlesinin anlamlı olabilmesi için boş bırakılan yer adın hangi durum ekiyle tamamlanmalıdır?                                                                        

     
 
A
 - i durumu

 
B
 - de durumu

 
C
 - den durumu


16

Canlı ve cansız varlıkların, kavramların adı olan sözcüklere ............. denir. Tümcesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

     
 
A
 ad

 
B
 hece

 
C
 sözcük


17

Eşi ve benzeri bulunmayan varlıkların adları olan sözcüklere .................. denir. Tümcesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

     
 
A
 Tür ad

 
B
 Topluluk adı

 
C
 Özel ad


18

Aşağıdaki özel isimlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

     
 
A
 Özlemler

 
B
 Samsun’lu

 
C
 Bafra’dan


19

“Ali’nin çenesi iyice düştü.” Tümcesinde kaç tane isim vardır? 

     
 
A
 1

 
B
 2

 
C
 3


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

     
 
A
 Nimet’in kalemi çantasında yok

 
B
 İrem’e bir şey söyleyecektim

 
C
 Berfin’ler yarın bize gelecekler