Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 395.539Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Enes Vurgun 4/A
100 puan ile frk bcgl
100 puan ile Daima birinci

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-3


1

İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 İyi-kötü ayrımını yapabilmek

 
B
 Soğuk havada titremek

 
C
 Sıcak havada terlemek

 
D
 Soluk alıp vermek


2

İnsan aşağıdakilerden hangisi akıl sayesinde yapmaz?

     
 
A
 İyi ile kötüyü ayırt etmesi

 
B
 Oksijensiz kalınca ölmesi

 
C
 Az ile çok olanı bilmesi

 
D
 Doğru ile yanlışı ayırt edebilmesi


3

İnsan,iyi-kötü ayrımını yapan aklının değil,”NEFRET” duygusunun etkisinde kalırsa aşağıdakilerden hangisini yönelir? 

     
 
A
 sevgi-dostluğa

 
B
 doğruluk-dürüstlüğe

 
C
 zulüm-düşmanlığa

 
D
 adalet-kardeşliğe


4

İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdansız olan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapar?

     
 
A
 İnsanların yararına çalışır

 
B
 Yaşlılara ve engellilere yardım eder

 
C
 Fakir ve kimsesizlere yardım eder

 
D
 Çıkarı için yalan söyler


5

Aşağıdakilerden hangisi akıl ve vicdan sahibi olan insanın “SEVGİ” duygusundan kaynaklanmaz?

     
 
A
 eşitlik-adalet

 
B
 güzel-doğru

 
C
 nefret-zarar

 
D
 sevgi-fayda


6

Aşağıdaki varlıkların hangisinin mülkiyet hakkı tek bir kişiye ait olabilir?

     
 
A
 otomobil

 
B
 okul

 
C
 ormanlar

 
D
 belediye otobüsü


7

İnsani değerler aşağıdakihangi  kavramları içermez?

     
 
A
 Sevgi

 
B
 Mutluluk

 
C
 Düşmanlık

 
D
 Huzur


8

İnsan akıl ve vicdan sahibi olduğu için yaptığı eylemlerden sorumludur…”

Akıl ve vicdan olmayan:Bebekler,akıl hastaları (deli)ve hayvanlar eylemlerinden sorumlu değillerdir.

Buna göre aşağıda verilen olaylarda eylemi yapan varlık sorumsuzluk yapmıştır denilebilir?

     
 
A
 Tilkinin karganın peynirini yemesi

 
B
 Fakir bir adamın geçinmek için çalışması

 
C
 Akıl sağlığı olmayan zengin birinin fakirlere yardım etmemesi

 
D
 Zengin bir adamın fakirlere yardım etmemesi


9

I-Akıl

II-Vicdan

III-Para

IV-Sevgi

İnsan,insani değerleri yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sayesinde üretebilir?

     
 
A
 Yalınızca I

 
B
 I-II

 
C
 I-II-IV

 
D
 Hepsi


10

Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk bir hakkı değildir?

     
 
A
 Seçimlerde oy kullanmak hakkı

 
B
 Eğitim görme hakkı

 
C
 Beslenme hakkı

 
D
 Sağlık hakkı


11

Aşağıdaki şemada insanı insan yapan değerler verilmiştirBuna göre ? ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz

     
 
A
 Kardeşlik

 
B
 Bencillik

 
C
 Dostluk

 
D
 Özgürlük


12

●-Yaşama Hakkı   ⃝-Futbol    ∆-Eşitlik    Ω-Özgürlük

Herhangi bir yerde insan haklarının olabilmesi ya da gerçekleşebilmesi için yukarıda verilen hak- ilke ya da unsurların hangilerinin bir arada olması şarttır?

     
 
A
 ●-∆- Ω

 
B
 ∆- Ω

 
C
 ●-∆

 
D
 ●- ⃝-∆-Ω


13

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerden biri olamaz?

     
 
A
 Ülkeden ülkeye değişir

 
B
 Devredilemez,engellenemez,vazgeçilemez haklardır

 
C
 Tüm insanlar için geçerlidir

 
D
 Doğuştandır


14

İnsan haklarının kullanımı ne zaman başlar ne zaman biter?

     
 
A
 0-18 yaş arasında

 
B
 Doğum ile ölüm arasında

 
C
 18-60 yaş arasında

 
D
 60 yaşından sonra


15

“Hepimizin parmak izlerimiz, yeteneklerimiz, ilgi duyduğumuz şeyler, fiziksel özelliklerimiz farklıdır.”

Yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilecek yargı hangisidir?

     
 
A
 İnsanlar birbirine benzemezler

 
B
 İlgi alanları zamanla değişebilir

 
C
 En önemli farkımız parmak izimizdir

 
D
 Her birey özeldir


16

Herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman ilk tepkimiz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

     
 
A
 Şiddete başvurmak

 
B
 Uzlaşmak

 
C
 Polise başvurmak

 
D
 Mahkemeye başvurmak


17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

     
 
A
 Özgürlük, her insanın istediği her şeyi sınırsızca yapabilmesidir

 
B
 Özgürlüğümüz, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter

 
C
 Hak aramak için her yolu kullanmalıyız

 
D
 Her insan hakkını kendine göre belirler


18

Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir?

     
 
A
 Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı

 
B
 Eğlence ve dinlenme için zamana sahip olma hakkı

 
C
 Yerli yersiz her şeyi söyleme hakkı

 
D
 Yaşama ve gelişme hakkı


19

Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

 
B
 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi

 
C
 Lozan Barış Antlaşması

 
D
 Mondros Ateşkes Antlaşması


20

Bir insanın kendine ev almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır?

     
 
A
 Mülkiyet hakkı

 
B
 Seyahat hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Seçilme hakkı