Son Yorumlar
  • Musa ÇERİ Hocam etkinliğniz çok güzel.İşimize bir hayli yarıyor.Mümkünse sayfa koruma parolasını verirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
  • Doğa Nuray Şakalar Çok güzel
  • Ziya Dallı Hocam, Programınız çok faydalı, teşekkür ederiz.Fakat bizde geçme notu farklı, excelde modifiye yapamıyoruz. Koruma şifresini paylaşabilir misiniz?
Ziyaretçi Sayacı
on Aktif : 30
users Bugün : 602
users Dün : 592
users Top. Tekil : 7265
users Top. Çoğul : 389306
ip IP : 54.162.163.181

Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Enes Vurgun 4/A 1013
100 puan ile Kutay Handırı
100 puan ile çağlar genç

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-6


1

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir

     
 
A
 Sevgi ve saygı

 
B
 Beslenme

 
C
 Dayanışma

 
D
 Duyarlılık


2

İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? 

     
 
A
 Çalışkan olmak

 
B
 Özgür olmak

 
C
 Zengin olmak

 
D
 İnsan olmak


3

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?

     
 
A
 Odasını düzenli tutmak

 
B
 Okula zamanında gitmek

 
C
 Bir işte çalışmak

 
D
 Okul eşyalarını özenli kullanmak


4

Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? 

     
 
A
 Kişi dokunulmazlığı

 
B
 Özel hayatın gizliliği

 
C
 Konut dokunulmazlığı

 
D
 Haberleşme özgürlüğü


5

Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir

     
 
A
 Vazgeçilmez olması

 
B
 Devredilmez olması

 
C
 Dokunulmaz olması

 
D
 Sınırlı olması


6

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir

     
 
A
 Başarılarını takdir etmek

 
B
 Dedikodusunu yapmak

 
C
 Saygı duymak

 
D
 Sırlarını başkaları ile paylaşmamak


7

İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Yemek yeme

 
B
 Hareket etme

 
C
 Su içme

 
D
 Akıl ve Düşünme


8

Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki değerlerden hangisine daha uygundur?

     
 
A
 Sevgi

 
B
 Dürüstlük

 
C
 Hoşgörü

 
D
 Güven


9

Kötülükten kaynaklanan (çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan) ve insani değer olmayanlar hangi seçenekte verilmiştir?

     
 
A
 Sevgi- Saygı

 
B
 Nefret-Ayrımcılık

 
C
 Özgürlük-Barış

 
D
 Yardımlaşma-Hoşgörü


10

Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir?  

     
 
A
 Ödevlerini zamanında yapma

 
B
 Askere gitme

 
C
 Para kazanarak evin ihtiyaçlarını karşılama

 
D
 Vergi verme


11

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?

     
 
A
 Beslenme

 
B
 Barınma

 
C
 Giyinme

 
D
 Kanunlara uymama


12

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? 

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Bir işte çalıştırılma hakkı

 
C
 Otomobil kullanma hakkı

 
D
 Seçimlere katılma hakkı


13

Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı “ ne zaman başlar?

     
 
A
 İlkokula başlayınca

 
B
 Üniversiteyi kazanınca

 
C
 Doğduğumuzda

 
D
 Yürümeye başlayınca


14

“Ali sınıf başkanlığına aday olmuştur”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?    

     
 
A
 Haberleşme hakkı

 
B
 Eğitim hakkı

 
C
 Seçilme hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


15

I. Düşüncelerin çok saçma.
II. Fikirlerine saygı duyuyorum.
III. Söylediklerine katılmıyorum.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi başkalarının düşüncelerine saygı duyan bir öğrenciye ait olamaz?

     
 
A
 Yalnız I

 
B
 I ve II

 
C
 II ve III

 
D
 Yalnız III


16

Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir?

     
 
A
 İnsan

 
B
 Aile

 
C
 Toplum

 
D
 Birey


17

Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir?

     
 
A
 Paramız

 
B
 Ortak yönlerimiz

 
C
 Bireysel farklılıklarımız

 
D
 Beslenme İhtiyacımız


18

Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir. Buna göre hangisi sorumsuzca yapılan bir davranıştır?

     
 
A
 Ali'nin her gün kendi yatağını toplaması

 
B
 Ahmet'in kendi elbiselerini yerlerine koyması

 
C
 Serap'ın ev ödevlerini yapmaması

 
D
 Doktor Nilay'ın hastalarına iyi bakması


19

Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre kimler çocuk olarak kabul edilir? 

     
 
A
 15 yaşından küçükler

 
B
 10 yaşından küçükler

 
C
 18 yaşından küçükler

 
D
 13 yaşından küçükler


20

Haklar neye göre şekillenir? 

     
 
A
 Yasalara göre

 
B
 Geleneklere göre

 
C
 Görgü kurallarına göre

 
D
 Bizi insan yapan özelliklere göre