Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 403.450Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile HAVVA ÇAKICI
100 puan ile Erçin kara
100 puan ile Alper

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-6


1

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir

     
 
A
 Sevgi ve saygı

 
B
 Beslenme

 
C
 Dayanışma

 
D
 Duyarlılık


2

İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? 

     
 
A
 Çalışkan olmak

 
B
 Özgür olmak

 
C
 Zengin olmak

 
D
 İnsan olmak


3

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?

     
 
A
 Odasını düzenli tutmak

 
B
 Okula zamanında gitmek

 
C
 Bir işte çalışmak

 
D
 Okul eşyalarını özenli kullanmak


4

Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? 

     
 
A
 Kişi dokunulmazlığı

 
B
 Özel hayatın gizliliği

 
C
 Konut dokunulmazlığı

 
D
 Haberleşme özgürlüğü


5

Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir

     
 
A
 Vazgeçilmez olması

 
B
 Devredilmez olması

 
C
 Dokunulmaz olması

 
D
 Sınırlı olması


6

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir

     
 
A
 Başarılarını takdir etmek

 
B
 Dedikodusunu yapmak

 
C
 Saygı duymak

 
D
 Sırlarını başkaları ile paylaşmamak


7

İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Yemek yeme

 
B
 Hareket etme

 
C
 Su içme

 
D
 Akıl ve Düşünme


8

Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki değerlerden hangisine daha uygundur?

     
 
A
 Sevgi

 
B
 Dürüstlük

 
C
 Hoşgörü

 
D
 Güven


9

Kötülükten kaynaklanan (çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan) ve insani değer olmayanlar hangi seçenekte verilmiştir?

     
 
A
 Sevgi- Saygı

 
B
 Nefret-Ayrımcılık

 
C
 Özgürlük-Barış

 
D
 Yardımlaşma-Hoşgörü


10

Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir?  

     
 
A
 Ödevlerini zamanında yapma

 
B
 Askere gitme

 
C
 Para kazanarak evin ihtiyaçlarını karşılama

 
D
 Vergi verme


11

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?

     
 
A
 Beslenme

 
B
 Barınma

 
C
 Giyinme

 
D
 Kanunlara uymama


12

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? 

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Bir işte çalıştırılma hakkı

 
C
 Otomobil kullanma hakkı

 
D
 Seçimlere katılma hakkı


13

Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı “ ne zaman başlar?

     
 
A
 İlkokula başlayınca

 
B
 Üniversiteyi kazanınca

 
C
 Doğduğumuzda

 
D
 Yürümeye başlayınca


14

“Ali sınıf başkanlığına aday olmuştur”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?    

     
 
A
 Haberleşme hakkı

 
B
 Eğitim hakkı

 
C
 Seçilme hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


15

I. Düşüncelerin çok saçma.
II. Fikirlerine saygı duyuyorum.
III. Söylediklerine katılmıyorum.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi başkalarının düşüncelerine saygı duyan bir öğrenciye ait olamaz?

     
 
A
 Yalnız I

 
B
 I ve II

 
C
 II ve III

 
D
 Yalnız III


16

Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir?

     
 
A
 İnsan

 
B
 Aile

 
C
 Toplum

 
D
 Birey


17

Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir?

     
 
A
 Paramız

 
B
 Ortak yönlerimiz

 
C
 Bireysel farklılıklarımız

 
D
 Beslenme İhtiyacımız


18

Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir. Buna göre hangisi sorumsuzca yapılan bir davranıştır?

     
 
A
 Ali'nin her gün kendi yatağını toplaması

 
B
 Ahmet'in kendi elbiselerini yerlerine koyması

 
C
 Serap'ın ev ödevlerini yapmaması

 
D
 Doktor Nilay'ın hastalarına iyi bakması


19

Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre kimler çocuk olarak kabul edilir? 

     
 
A
 15 yaşından küçükler

 
B
 10 yaşından küçükler

 
C
 18 yaşından küçükler

 
D
 13 yaşından küçükler


20

Haklar neye göre şekillenir? 

     
 
A
 Yasalara göre

 
B
 Geleneklere göre

 
C
 Görgü kurallarına göre

 
D
 Bizi insan yapan özelliklere göre