Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 403.853Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile ECO ESO KARAÇO :D
100 puan ile ECO ESO KARAÇO :D
100 puan ile ECO ESO KARAÇO :D

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2.Dönem Değerlendirme Testi-1


1

I. Duygular        II. İstekler      III. Tercihler

Yukarıdaki ifadelerden hangilerinin farkılığı bireyler arasında anlaşmazlıklara sebep olur?

     
 
A
 I ve II

 
B
 II ve III

 
C
 I ve III

 
D
 I, II ve III


2

ANLAŞMAZLIK

Aşağıdakilerden hangisi bu kavramla ilişkilendirilemez?

     
 
A
 Doğallık

 
B
 Uyuşmazlık

 
C
 Mutluluk

 
D
 Huzursuzluk


3

“Uzlaşı” ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Düşüncelerin uyuşmamasıdır

 
B
 Mahkemeler haricinde uygulanan çözüm yoludur

 
C
 Anlaşmazlık durumunda ortaya çıkar

 
D
 Birlik sağlanmasıdır


4

……………… birlikte yaşama kurallarına uymaktır. Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır?

     
 
A
 Anlaşmazlık

 
B
 Argüman

 
C
 Uzlaşma

 
D
 Empati


5

* Açık fikirlilik         * Sabırlı olmak 

*Hoşgörü               * Empati

Yukarıdakilerden kaç tanesi uzlaşma sürecindeki önemli değerlerdendir?

     
 
A
 1

 
B
 2

 
C
 3

 
D
 4


6

...................... kişilerin birbiri ile devlet ile olan ilişkilerini düzenler.Boşluğa hangisi yazılırsa doğru olur?

     
 
A
 Hukuk düzeni

 
B
 Adalet

 
C
 Uzlaşı

 
D
 Özgürlük


7

“Kurallar ………………………………………….” Cümlesi hangi seçenekle tamamlanamaz?

     
 
A
 tehlikeli durumları engeller

 
B
 hiçbir zaman değişmez

 
C
 davranışlara yön verir

 
D
 hayatımızın düzenini sağlar


8

* sevgi   * saygı    * nezaket   * hoşgörü

Bu değerlerden kaç tanesi görgü kuralları ile ilişkilidir?

     
 
A
 4

 
B
 3

 
C
 2

 
D
 1


9

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Kurallara uyulmazsa sorunlar çıkar

 
B
 Kurallar özgürlükleri ve hakları sınırlandırmaz

 
C
 Bazı kurallar zaman içinde değişmez

 
D
 Ahlak kuralları yazılı kurallardır


10

Yazılı olmayan kurallara uymayanlar ceza almaz. Onlar ……………….” Boşluğa hangi seçenek getirilemez?

     
 
A
 ayıplanır

 
B
 toplumdan dışlanır

 
C
 ödüllendirilir

 
D
 istenmeyen kişi olur


11

Bir toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi- saygı yoksa, hangi seçenekteki değerden söz edilemez?

     
 
A
 kıskançlık

 
B
 adil olma

 
C
 anlaşmazlık

 
D
 bencillik


12

Aşağıdakilerden  hangisi  devletin  görevlerinden biri değildir?

     
 
A
 Çalışanları korumak

 
B
 İşsizliği önlemek

 
C
 Gelir düzeyini yükseltmek

 
D
 Aile bütçesini ayarlamak


13

‘’Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.’’

Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

     
 
A
 Hoşgörü

 
B
 Özgürlük

 
C
 Sorumluluk

 
D
 Adalet


14

Akıl ve vicdan sahibi bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

     
 
A
 İyi işler

 
B
 Güzel davranışlar

 
C
 Faydalı işler

 
D
 Kötü işler


15

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur?

     
 
A
 Sorunu görmezden gelmek

 
B
 Karşıdaki kişiye kendini ifade etmesi için fırsat vermek

 
C
 Karşıdaki kişiyle empati kurmaya çalışmak

 
D
 İnsanlara karşı önyargısız olmaya çalışmak


16

Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden ve hangi insani hak için savaşmıştır?

     
 
A
 Para için

 
B
 Haberleşme hakkı için

 
C
 Dinlenmek için

 
D
 Özgürlük için


17

Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz?

     
 
A
 Çevredeki kişilerle olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar

 
B
 Kişinin bencil davranışlar sergilemesini sağlar

 
C
 Kişinin kendisini mutlu etmesini sağlar

 
D
 İnsanlar arası ilişkilerin devamlılığını sağlar


18

*Yaşlılara   * Engelli yurttaşlara   *Hamilelere  * Çocuklara

Yukarıdaki gruplardan kaç tanesine pozitif ayrımcılık yapılabilir?

     
 
A
 1

 
B
 2

 
C
 3

 
D
 4


19

“Eymen ,bir arkadaşına ders çalışmaya gider. Mutfakta sofrayı görünce dayanamaz ve başlar yemeye. Kimseye söylememiş ve kimseden izin almamıştır. Yemeği bitince , ders çalışmaya başlarlar.”

Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

     
 
A
 Eymen yazılı kurallara uygun davranmıştır

 
B
 Eymen yazısız kurallara uygun davranmıştır

 
C
 Eymen, gelenek ve göreneklere uygun olmayan bir şekilde hareket ederek yazısız kuralları çiğnemiştir

 
D
 Eymen kurallara uymadığı için arkadaşı ile bir daha görüşmemelidir


20

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur?

     
 
A
 Sorunu görmezden gelmemek

 
B
 Karşıdaki kişiye kendini ifade etmesi için fırsat vermemek

 
C
 Karşıdaki kişiyle empati kurmaya çalışmak

 
D
 İnsanlara karşı önyargısız olmaya çalışmak