Son Yorumlar
  • Musa ÇERİ Hocam etkinliğniz çok güzel.İşimize bir hayli yarıyor.Mümkünse sayfa koruma parolasını verirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
  • Doğa Nuray Şakalar Çok güzel
  • Ziya Dallı Hocam, Programınız çok faydalı, teşekkür ederiz.Fakat bizde geçme notu farklı, excelde modifiye yapamıyoruz. Koruma şifresini paylaşabilir misiniz?
Ziyaretçi Sayacı
on Aktif : 10
users Bugün : 599
users Dün : 592
users Top. Tekil : 7262
users Top. Çoğul : 389208
ip IP : 54.162.163.181

Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile sümeyye kapucu
100 puan ile sümeyye kapucu
100 puan ile sümeyye kapucu

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2.Dönem Değerlendirme Testi-1


1

I. Duygular        II. İstekler      III. Tercihler

Yukarıdaki ifadelerden hangilerinin farkılığı bireyler arasında anlaşmazlıklara sebep olur?

     
 
A
 I ve II

 
B
 II ve III

 
C
 I ve III

 
D
 I, II ve III


2

ANLAŞMAZLIK

Aşağıdakilerden hangisi bu kavramla ilişkilendirilemez?

     
 
A
 Doğallık

 
B
 Uyuşmazlık

 
C
 Mutluluk

 
D
 Huzursuzluk


3

“Uzlaşı” ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Düşüncelerin uyuşmamasıdır

 
B
 Mahkemeler haricinde uygulanan çözüm yoludur

 
C
 Anlaşmazlık durumunda ortaya çıkar

 
D
 Birlik sağlanmasıdır


4

……………… birlikte yaşama kurallarına uymaktır. Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır?

     
 
A
 Anlaşmazlık

 
B
 Argüman

 
C
 Uzlaşma

 
D
 Empati


5

* Açık fikirlilik         * Sabırlı olmak 

*Hoşgörü               * Empati

Yukarıdakilerden kaç tanesi uzlaşma sürecindeki önemli değerlerdendir?

     
 
A
 1

 
B
 2

 
C
 3

 
D
 4


6

...................... kişilerin birbiri ile devlet ile olan ilişkilerini düzenler.Boşluğa hangisi yazılırsa doğru olur?

     
 
A
 Hukuk düzeni

 
B
 Adalet

 
C
 Uzlaşı

 
D
 Özgürlük


7

“Kurallar ………………………………………….” Cümlesi hangi seçenekle tamamlanamaz?

     
 
A
 tehlikeli durumları engeller

 
B
 hiçbir zaman değişmez

 
C
 davranışlara yön verir

 
D
 hayatımızın düzenini sağlar


8

* sevgi   * saygı    * nezaket   * hoşgörü

Bu değerlerden kaç tanesi görgü kuralları ile ilişkilidir?

     
 
A
 4

 
B
 3

 
C
 2

 
D
 1


9

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Kurallara uyulmazsa sorunlar çıkar

 
B
 Kurallar özgürlükleri ve hakları sınırlandırmaz

 
C
 Bazı kurallar zaman içinde değişmez

 
D
 Ahlak kuralları yazılı kurallardır


10

Yazılı olmayan kurallara uymayanlar ceza almaz. Onlar ……………….” Boşluğa hangi seçenek getirilemez?

     
 
A
 ayıplanır

 
B
 toplumdan dışlanır

 
C
 ödüllendirilir

 
D
 istenmeyen kişi olur


11

Bir toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi- saygı yoksa, hangi seçenekteki değerden söz edilemez?

     
 
A
 kıskançlık

 
B
 adil olma

 
C
 anlaşmazlık

 
D
 bencillik


12

Aşağıdakilerden  hangisi  devletin  görevlerinden biri değildir?

     
 
A
 Çalışanları korumak

 
B
 İşsizliği önlemek

 
C
 Gelir düzeyini yükseltmek

 
D
 Aile bütçesini ayarlamak


13

‘’Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.’’

Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

     
 
A
 Hoşgörü

 
B
 Özgürlük

 
C
 Sorumluluk

 
D
 Adalet


14

Akıl ve vicdan sahibi bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

     
 
A
 İyi işler

 
B
 Güzel davranışlar

 
C
 Faydalı işler

 
D
 Kötü işler


15

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur?

     
 
A
 Sorunu görmezden gelmek

 
B
 Karşıdaki kişiye kendini ifade etmesi için fırsat vermek

 
C
 Karşıdaki kişiyle empati kurmaya çalışmak

 
D
 İnsanlara karşı önyargısız olmaya çalışmak


16

Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden ve hangi insani hak için savaşmıştır?

     
 
A
 Para için

 
B
 Haberleşme hakkı için

 
C
 Dinlenmek için

 
D
 Özgürlük için


17

Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz?

     
 
A
 Çevredeki kişilerle olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar

 
B
 Kişinin bencil davranışlar sergilemesini sağlar

 
C
 Kişinin kendisini mutlu etmesini sağlar

 
D
 İnsanlar arası ilişkilerin devamlılığını sağlar


18

*Yaşlılara   * Engelli yurttaşlara   *Hamilelere  * Çocuklara

Yukarıdaki gruplardan kaç tanesine pozitif ayrımcılık yapılabilir?

     
 
A
 1

 
B
 2

 
C
 3

 
D
 4


19

“Eymen ,bir arkadaşına ders çalışmaya gider. Mutfakta sofrayı görünce dayanamaz ve başlar yemeye. Kimseye söylememiş ve kimseden izin almamıştır. Yemeği bitince , ders çalışmaya başlarlar.”

Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

     
 
A
 Eymen yazılı kurallara uygun davranmıştır

 
B
 Eymen yazısız kurallara uygun davranmıştır

 
C
 Eymen, gelenek ve göreneklere uygun olmayan bir şekilde hareket ederek yazısız kuralları çiğnemiştir

 
D
 Eymen kurallara uymadığı için arkadaşı ile bir daha görüşmemelidir


20

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur?

     
 
A
 Sorunu görmezden gelmemek

 
B
 Karşıdaki kişiye kendini ifade etmesi için fırsat vermemek

 
C
 Karşıdaki kişiyle empati kurmaya çalışmak

 
D
 İnsanlara karşı önyargısız olmaya çalışmak