Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 395.539Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile 😝Ömer Yiğit
100 puan ile muustiik neni 667788
100 puan ile Mustafa Serhat YENİ

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Değerlendirme Testi-1


1

Milli Mücadele’yi başlatan tarihi olay hangisidir?

     
 
A
 Cumhuriyetin ilanı

 
B
 Atatürk’ün Samsun’a çıkması

 
C
 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi

 
D
 TBMM’nin açılışı


2

Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı mücadele eden komutan kimdir?

     
 
A
 İsmet İnönü

 
B
 Şahin Bey

 
C
 Kazım Karabekir

 
D
 Fethi Paşa


3

I. Manastır Askeri Lisesi

II. İstanbul Harp Okulu

III. Mahalle Mektebi

IV. Selanik Askeri Rüştiyesi

V. Şemsi Efendi İlkokulu

VI. Harp Akademisi

Atatürk’ün gittiği okulların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 III-V-I-II-IV-VI

 
B
 III-V-IV-VI-I-II

 
C
 V-III-IV-VI-II-I

 
D
 III-V-IV-I-II-VI


4

Milli Mücadele’nin sonunda hangi antlaşma ile yurdumuzun sınırları belirlenmiştir?

     
 
A
 Mondros Ateşkes Antlaşması

 
B
 Lozan Barış Antlaşması

 
C
 Mudanya Ateşkes Antlaşması

 
D
 Ankara Antlaşması


5

Aşağıdaki savaşlardan hangisi 1. Dünya Savaşı içinde yaptığımız savaşlardan biridir?

     
 
A
 Çanakkale Savaşı

 
B
 Trablusgarp Savaşı

 
C
 Kurtuluş Savaşı

 
D
 Ankara Savaşı


6

I. Mudanya Ateşkes Antlaşması

II. İzmir’in İşgali

III. Atatürk’ün Samsun’a Çıkması

IV. Erzurum Kongresi

V. Sakarya Savaşı

Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre sıralandığında hangi seçenekteki sıralama doğru olur?

     
 
A
 II-III-IV-V-I

 
B
 III-IV-V-I-II

 
C
 IV-V-II-III-I

 
D
 II-III-V-IV-I


7

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda savaşan çocuk kahramanlarından biri değildir?

     
 
A
 Şekerci Ökkeş

 
B
 Bombacı Ahmet

 
C
 Piyade Cemal

 
D
 Etlioğlu Ahmet Duran


8

Milli Mücadele’de milletimizin en büyük gücü aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

     
 
A
 Donanma ve ordunun gelişmiş olması

 
B
 Düşman kuvvetlerinin sayıca yetersiz olması

 
C
 Milletin birlik ve beraberlik içinde olması

 
D
 Dış ülkelerden yardım alınması


9

Bir millet, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Atatürk’ün yukarıdaki sözü hangi konudaki görüşüyle ilgilidir?                                      

     
 
A
 Dayanışma

 
B
 Hoşgörü

 
C
 Duyarlılık

 
D
 Cesaret


10

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlardan biri değildir?

     
 
A
 Balkan Savaşı

 
B
 Birinci İnönü Savaşı

 
C
 İkinci İnönü Savaşı

 
D
 Sakarya Meydan Savaşı


11

Birinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz hangi devlete karşı yapılmıştır?

     
 
A
 İngiltere

 
B
 Yunanistan

 
C
 İtalye

 
D
 Fransa


12

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız günde hangi tarihi olay gerçekleşmiştir?

     
 
A
 Cumhuriyet ilan edilmiştir

 
B
 TBMM açılmıştır

 
C
 Atatürk Samsun’a çıkmıştır

 
D
 İzmir kurtulmuştur


13

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılmıştır?

     
 
A
 Sevr Antlaşması

 
B
 Versay Antlaşması

 
C
 Lozan Barış Antlaşması

 
D
 Mudanya Ateşkes Antlaşması


14

I. Sivas Kongresi’nin yapılması

II. Atatürk’ün Samsun’a çıkması

III. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması

IV. Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi

 

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 I-III-II-IV

 
B
 II-I-IV-III

 
C
 I-II-III-IV

 
D
 III-I-II-IV


15

23 Nisan tarihinde hangi önemli olay gerçekleştirilmiştir?

     
 
A
 Cumhuriyet ilan edilmiştir

 
B
 TBMM açılmıştır

 
C
 Atatürk Samsun’a çıkmıştır

 
D
 Milli Mücadele kazanılmıştır


16

Kazım Karabekir Paşa hangi cephede komutanlık yapmıştır?

     
 
A
 Kuzey

 
B
 Güney

 
C
 Doğu

 
D
 Batı


17

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Milli Mücadele’nin kazanılmasında Atatürk’ün rolünü tam olarak açıklamıştır?

     
 
A
 Atatürk savaş tekniklerini çok iyi biliyordu

 
B
 Atatürk çok iyi bir devlet ve siyaset adamıydı

 
C
 Atatürk Türk milletini bir amaç etrafında toplamıştır

 
D
 Atatürk dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ediyordu


18

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan hangi antlaşmayla ülkemiz işgal edilmeye başlamıştır?

     
 
A
 Gümrü Antlaşması

 
B
 Ankara Antlaşması

 
C
 Lozan Barış Antlaşması

 
D
 Mondros Ateşkes Antlaşması


19

Aşağıdaki isimlerden hangisi Milli Mücadele döneminde savaşan kadın kahramanlarımızdan biri değildir?

     
 
A
 Halide Edip

 
B
 Kara Fatma

 
C
 Hürrem Sultan

 
D
 Nene Hatun


20

Mondros Ateşkes Antlaşması ile İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletleri adına hangi ülke tarafından işgal edildi?

     
 
A
 Fransa

 
B
 İngiltere

 
C
 Ermenistan

 
D
 Rusya