Son Çözülen Testler
  4. Sınıf Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Genel Değerlendirme Testi
Kayra gökhan torgay -85 Puan
4. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Genel Değerlendirme Testi-1
Kayra gökhan torgay -95 Puan
4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Genel Değerlendirme Testi-1
Kayra gökhan torgay -95 Puan
4. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Konu Değerlendirme Testi-2
ege güngör -75 Puan
4. Sınıf Türkçe 1.Dönem Genel Değerlendirme Testi-5
Mehmet er -5 Puan
3. Sınıf Türkçe Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler Testi-1
elif baş -70 Puan
4. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Konu Değerlendirme Testi-3
Neşe mete -20 Puan
3. Sınıf Türkçe Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler Testi-1
Nigar -0 Puan
4. Sınıf Türkçe Gerçek Anlam-Mecaz Anlam Konu Testi-2
melis yılmaz -95 Puan
1. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi-2
Ece can -90 Puan
 

En Çok Çözülen Testler
  4. Sınıf Trafik Güvenliği 1. Dönem 1. Genel Değerlendirme Testi (135575)
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-1 (70515)
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-2 (13414)
4. Sınıf Trafik Güvenliği 1. Dönem 2. Genel Değerlendirme Testi (9224)
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2.Dönem Değerlendirme Testi-1 (8556)
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-3 (7413)
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2.Dönem Değerlendirme Testi-2 (6967)
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-4 (5117)
4. Sınıf Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Genel Değerlendirme Testi (4615)
3. Sınıf En Yakın Onluğa Yuvarlama Testi-1 (4426)
 

Online Test İstatistik
 
Sitemizde Toplamda;
Test Sayısı:729
Soru Sayısı:10911
Testlerin çözülme sayısı:386690
 

Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz soruda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile rana anayurt
100 puan ile DERİN MENTEŞ
100 puan ile Eylül Naz Cabbar

Adınız ve Soyadınız :

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

3. Sınıf 1. Dönem Türkçe Genel Değerlendirme Testi-81

“Onu, okul bittikten sonra bir daha hiç görmedim.” Cümlesinde kaç tane sessiz harf vardır?

     
 
A
 25

 
B
 23

 
C
 202

“milletvekili” kelimesi kaç heceli bir kelimedir?

     
 
A
 5

 
B
 6

 
C
 43

“Atatürk, Türk halkına önderlik yaptı.” Cümlesinde önderlik kelimesinin yerine hangi kelime yazılırsa cümlenin anlamı bozulmaz?

     
 
A
 başkanlık

 
B
 liderlik

 
C
 öğretmenlik4

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlısıyla birlikte yazılmıştır?

     
 
A
 siyah – kırmızı

 
B
 büyük – küçük

 
C
 az – kocaman5

“Gökyüzü al bir renge bürünmüştü.” Cümlesindeki “al” kelimesiyle, aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazılan “al” kelimesiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

     
 
A
 Babam bana bir kalem aldı

 
B
 Hadi yavrum kitabını al da gel

 
C
 Al al olmuş yanakların6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

     
 
A
 Anemin anneler gününü kutladım

 
B
 Yağmur çok yağınca dereler daştı

 
C
 Samsun’ dan gelen bayrağı selamladık7

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır?

     
 
A
 Büyük bir iş başardın ( )

 
B
 Nedenini sen biliyor musun ( )

 
C
 Eyvah, ödevimi yapmayı unuttum ben ( )8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin hepsi doğru yazılmıştır?

     
 
A
 Bak gene Davut ve mustafa geliyor

 
B
 Ahmet dün akşam uçağıyla Fransaya gitti

 
C
 Bütün gün Hacılar Mahallesi’ nde dolaştım durdum9

“bıçağı” kelimesi ismin hangi halinde kullanılmıştır?

     
 
A
 ismin – e hali

 
B
 ismin – i hali

 
C
 ismin – yalın hali10

“kitap” kelimesi hangi şıkta yapım eki alıp farklı bir anlam kazanmıştır?

     
 
A
 kitaplarım

 
B
 kitabı

 
C
 kitapçı11

“Dedem İstiklal Savaşı’ na katılmış( ) bir çok cephede savaşmış( ) Atatürk’ün yanında düşmanla çarpışmış bir gaziydi( )” Cümlesindeki parantez ( ) işaretlerinin olduğu yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

     
 
A
 ( , ) ( , ) ( . )

 
B
 ( , ) ( . ) ( , )

 
C
 ( . ) ( . ) ( ? )12

Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir isim değildir?

     
 
A
 Topkapı

 
B
 Tekirdağ

 
C
 Limonata13

“Çocuklar bütün güçleriyle ipi çektiler.” Cümlesinde hareket ( eylem ) belirten kelime hangisidir?

     
 
A
 çektiler

 
B
 ipi

 
C
 Çocuklar14

Türkçede bazı kelimeler çoğul eki almadıkları halde çoğul isimdirler ve birden çok varlığı belirtirler.

Örnek: “Koyun sürüsü köye geldi.” Cümlesindeki sürü kelimesi ( -ler –lar ) çoğul ekini almamıştır ama birden çok varlığı belirtmektedir.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıda yazılan kurala uymaktadır?

     
 
A
 kurt

 
B
 ağaç

 
C
 halk15

Özel isimlerin sonuna gelen (-gil, -izm, -li, -ler, -siz, -ciğim, -çülük, -siz ) ekleri birleşik yazılırlar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

     
 
A
 Dayım Atatürkçülük Derneği başkanıdır

 
B
 Ayşe’ ler bize geldiler

 
C
 Sinemciğim beni dinler misin?16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sınıf” sözcüğü öğrenciler anlamında kullanılmıştır?

     
 
A
 Sınıfı süpürmeye gidiyorum

 
B
 Türkçe testinden bütün sınıf iyi not aldı

 
C
 Seneye 4. sınıfa gideceğim17

“Orhan kükreyerek sınıf kapısından içeri girdi.” Cümlesinde Orhan neye benzetilmiştir?

     
 
A
 rüzgara

 
B
 sese

 
C
 aslana18

“Elinde yuvarlak bir yastık vardı.” Cümlesindeki yuvarlak kelimesi yastık kelimesinin hangi özelliğini belirtmiştir?

     
 
A
 şeklini

 
B
 sayısını

 
C
 büyüklüğünü19

“Annesi, Gülay’ın çürük dişlerini yaptırmak için bu hafta sonu göz doktorundan randevu aldı.” Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

     
 
A
 Yaptırmak yerine yaptırmamak yazılırsa

 
B
 Göz doktoru yerine diş doktoru yazılırsa

 
C
 Hafta sonu yerine hafta içi yazılırsa20

“Ağzı kulaklarına varmak.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Çok sevinmek, mutlu olmak

 
B
 Bir işin sonunu önceden tahmin etmek

 
C
 Sır saklayamamak